beslenme çantam

ud

Ud

Ekleyen: JKILIÇ  
Müziği oluşturan en önemli ifade araçlarından biri çalgıdır. Tarih boyunca çalgıyı en çok kullanan milletlerden biri olmamıza rağmen, çalgı müziğimiz yeterince gelişme gösterememiş, daha çok sese eşlik eder konumda olmuştur. Türk çalgıları için yapılan besteler ise insan sesinin verebileceği alt ve üst sınırları içinde kalmış, bu nedenle çalgıların gerçek icra kapasiteleri ortaya konamamış ve göz ardı edilmiştir.

Tarihi kökleri M.Ö 8. yüzyıllara kadar uzanan ve geçirdiği değişimlerle bugünkü şeklini alan ud diğer Türk çalgılarına göre en şanslı olanlardandır. Bugün, de olduğu gibi tarih boyunca sürekli revaçta kalmış Ortadoğu, Asya, Avrupa gibi çok geniş bir coğrafi bölgede kullanılmış, sesi ile insanları etkilemiştir. Bir taraftan Avrupa orkestralarının popüler çalgısı olmuş, diğer taraftan da Asya ve Ortadoğu'da çalgılar kraliçesi olarak adlandırılmıştır. Geniş ses alanı, gerek çoksesli gerekse geleneksel müziklerde istenildiği gibi kullanılabilme imkanına sahip olması nedeni ile ud, çağımız müzisyenleri ve müzikseverleri tarafından da yine ilgi odağındadır. Bütün bunlara rağmen ülkemizde geleneksel müziklerle ilgilenen gerek amatör gerekse profesyonel kişiler, her zaman ud eğitiminde-öğretiminde ve öğrenimindeki kaynak eksikliğini duymuşlar, eğitimciler öğrencilerini yetiştirirken yararlanabilecekleri bir metodu bulamamışlardır. Kimi zaman karalama ders notlarıyla, kimi zaman meşk sistemi ile ve çoğu zaman da kulaktan bilgilerle bu çalgı öğretilmeye ve öğrenilmeye çalışılmıştır. Çok hızlı değişen ve gelişen çağımızda ud eğitiminin melodik bir yaklaşımla yapılması artık kaçınılmazdır. Usta-çırak ilişkisi ile nota kullanmadan ve hafızaya dayalı olarak yapılan ve meşk adı verilen sistemden metodik bir eğitim öğretime geçmenin gerekliliği ise ortadadır. Günümüze hitab edebilen, ud eğitimine ve öğretimine yönelik çalışmalar yapılmış ancak yapılan çalışmalar bu alandaki büyük boşluğu dolduramamıştır
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=